ЗА ФИРМАТА

Ние сме компанија со долгогодишно изкуство

во областа на брановидноста, специјализирана за техничка поддршка во областа на пакување на храна, особено зеленчук, овошје и месо.

Во моментов сме активни во 10 земји од Југоисточна Европа

и им обезбедуваме на нашите клиенти целосна логистичка поддршка, склопни машини, обука, сервисирање и одржување на локација одредена од клиентот.

Нашите клиенти се големи трговски ланци,

трговци на големо со овошје и зеленчук, производители на овошје и зеленчук и производители на кутии за овошје и зеленчук и други амбалажи, за кои е потребно дополнително склопување и лепење од страна на клиентот.

Во моментот инсталиравме 75 склопни машини

и имаме над 30 склопни машини во нашата мрежа за одржување на машини со други сопственици. Сите наши сервисери се овластени од производители на машини и имаат долгогодишно искуство во одржување и поправка на овие машини..

Покрај тоа, имаме неколку центри за пакување во областа,

кои служат како продавници за пакување, каде што на нашите клиенти можеме да им обезбедиме дневно веќе обликувани и залепени кутии, кои подоцна тие ги користат во пакувањето на своите производи.