ЗА КОМПАНИЯТА

Ние сме компания с дългогодишен опит

в опаковъчната индустрия, специализирана в техническа поддръжка в сферата на опаковането на хранителни продукти, по-специално в областта на зеленчуци, плодове и месо.

Понастоящем присъстваме в 10 страни от Югоизточна Европа

Ние предоставяме на нашите клиенти пълна логистична поддръжка с опаковъчни машини, обучение, сервиз и техническа поддръжка на място, посочено от клиента.

Нашите клиенти са големи вериги магазини,

търговци на едро на плодове и зеленчуци, производители на плодове и зеленчуци и производители на опаковки за плодове и зеленчуци и други опаковки, които изискват допълнително сглобяване и залепване от крайния потребител.

Към момента сме инсталирали 75 машини за производство на опаковки

и имаме над 30 машини в нашата мрежа за поддръжка за други собственици. Всички наши сервизни техници са сертифицирани от производителите на машините и имат дългогодишен опит в поддръжката и ремонта на тези машини.

Освен това имаме няколко опаковъчни центъра в региона,

които служат като магазини за опаковане, където ежедневно можем да предоставяме на нашите клиенти вече оформени и залепени кутии, които по-късно използват при опаковането на своите продукти.