THE LATEST SOLUTIONS
IN PACKING OF YOUR
PRODUCTS

LENT_2220 zelena

We'll make Your
customers happier!

SIMPAK – a company with extensive experience in packaging fruit, vegetables and other products.

Pack with Us

Providing of tray former machine & on field install for customer

In this moment over 75 instaled errecting machines over the Europe, providing errecting machine types for every possible box types for fruit & vegetable packing (plaform, ОС, CC).

Organising of education and tray former machine service

Every errecting machine provided contains 24/7 service support, instalation & uninstalation of errecting and related equipment as well as machine operator education for right using and handling the errecting machine.

Constant control of raw materials (boxes) for customers

We are ICP Ljubljana Certified partners as referent cardboard (paper) boxes quality testing lab, which must be supplied by tender specifications. On behalf of customer, we are controling printing of boxes as well.

On field packing service (box assembling) for customer

Commercial gluing and box assembling by customer request on sesonal locations.

Tenders and box procurement for customer

Perennial experience in organizing of international tenders and procurement procedures in selection of optimal industrial cardboard packaging supplier on behalf of customer.

Ex teritorial customer business networking & VIP customer promo base connecting

We are connecting our customers and their produces with other customers and that way we are helping in selling of their produces. We are cooperating with big international retail chains and the biggest fruit and vegetable producers as well as fruit and vegetable distributors.

We provide innovative and high quality packaging solutions!

Fixed and mobile stations for packaging can be placed at your location.

Ask for your individual solution for packaging your goods!

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Operativni program Konkurentnost i kohezija
Naziv projekta: Poboljšanje konkurentnosti tvrtke Simpak usluge nastupima na međunarodnim sajmovima; Kratki opis projekta:
Simpakovi proizvodi namijenjeni za inozemno tržište, koje će se izlagati na predviđenim sajmovimasu kartonske kutije za pakiranje
svježeg voća i povrća kojima Tvrtka opskrbljuje proizvođače u prehrambenoj branši. Provedbom projekta u sklopu kojeg će Simpak
izlagati na 15 sajmova, omogućit će se predstavljanje proitvoda međunarodnim poslovnim partnerima na novim tržištima. Posljedično, sklopit će se ugovori s novim inozemnim kupcima te će Tvrtka proširiti poslovanje na nova tržišta, pri čemu je najinteresantnije širenje na području Srbije; Ciljevi projekta: (1) Nastupom na inozemnim sajmovima osigurati prepoznatljivost tvrtke u međunarodnoj poslovnoj zajednici, što će posljedično dovesti do plasmana Simpakovih proizvoda na nova inozemna tržišta kao plod poslovne sutadnje s novim partnerima; (2) Neto ostvarena radna mjesta; Ocekivani rezultati: (1) Povećan prihod od prodaje; (2) Povećan prihod od izvoza; (3) Uspješnost međunarodnog poslovanja; (4) Proizvodno ulaganje; (5) MSP-ovi koji su primili potporu za internacionalizaciju; (6) Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima; (7) Nova zapošljavanja; Ukupna vrijednost projekta: 830.904,00 kn; Ukupno dodjeljena bespovratna sredstva: 667.573,00 kn; Vlastita sredstva: 117.807 kn; Razdoblje provedbe: 28 mjeseci; Pocetak provedbe: 07.11.2017.